Nozomi Church(Missionary Jong Hyun Lee)
2-12-18 Saido Midori-ku Saitama-shi Saitama-ken Japan 336-0907 Tel:048-885-0888